BRIZ 12.5 TERANO 12.5 SC

BRIZ 12.5 TERANO 12.5 SC

БРИЗ 12,5 ЕК / ТЕРАНО 12,5 СК – Широкоспектърен фунгицид от групата на триазолите с лекуващо и предпазно действие.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 125 г/л флутриафол

ФОРМУЛАЦИЯ: Суспензионен концентрат

КАРАНТИНЕН СРОК: 30 дни

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: БРИЗ 12,5 СК e фунгицид от групата на триазолите с превантивно и изкореняващо действие. Активното вещество прониква бързо в листната маса и се придвижва по ксилема. Действа потискащо върху процеса на ергостеролната биосинтеза на патогенните гъби. Проявява активност и чрез парите си.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: Флутриафолът е широкоспектърен фунгицид. Използва се за борба срещу брашнести мани и ръжди по житни, цветни, технически, маслодайни и овощни култури, лозя. Проявява активност и срещу листни напетнявания, причинени от други гъбни фитопатогени (без обикновени мани).

ПРИЛОЖЕНИЕ: БРИЗ 12,5 СК е одобрен за борба срещу:
Култура и болест Момент на приложение Доза
Пшеница
Кафява ръжда
(Puccinia recondite) Пръсканията при пшеницата срещу кафява ръжда се извършват по време на изкласяване при поява на първите признаци на болестта. 100 мл/дка

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА:
Техника и особености на приложение – прилага се както с наземна конвенционална техника, така и чрез авиотретиране.
Смесимост – По препоръка на фирмата Бриз 12,5 СК може да се смесва с повечето от използваните в практиката продукти за растителна защита и листни торове, без тези с алкална реакция. Поради големия брой комбинации се препоръчва да се направи предварително тест за смесимост и да се провери чувствителността на третираните растения.
Препоръчваме третирането да се извършва превантивно или в ранен етап от възникване на инфекцията.
Флутриафол успешно се прилага срещу брашнести мани, ръжди и черни листни петна при маслодайна роза, малини, житни култури, церкоспороза по захарно цвекло и др., препоръчваме при силно нападение да се направят две последователни третирания през 7-10 дни.

ПРЕДИМСТВА:
• Осигурява равномерна транслокация до всички растителни части.
• Ниска доза на приложение – висока икономическа ефективност.
• Бързо прониква в листната маса и не се отмива

social position