COPPER OXYCHLORIDE 50 WP

COPPER OXYCHLORIDE 50 WP

Eshte fungicide parambrojtes me permbajtje te larte bakri dhe me veprim kontakti. Perdoret ne luftimin e mjaft semundjeve kepurdhore ne kultura te ndryshme bujqesore vecanerisht ne vreshtari, perime, ne sera e ne fushe te hapur.

social position