MANCOZEB 80 WP

MANCOZEB 80 WP

Fungicid kontakti me veprim parambrojtes ne luftimin e semundjeve te ndryshme kerpudhore si: vrugjet, kromat, antraknozat, alternariozat, ndryshqet, fuzariozat, pitiumet e te tjera.

social position