NASA 36 SL

NASA 36 SL

NASA SL eshte nje herbicid I pas mbirrjes, me veprim total, duke luftuar si barrerat gjethegjera ashtu edhe ato gjethengushta ne periudhen e rritjes active. Pas marrjes nga gjethet, ai qarkullon me lengjet bimore ne te gjitha pjeset, e vecanerisht ne ato nenetokesore. Nuk le mbetje ne toke, prandaj tokat e trajtuara mund te mbillen pak dite pas trajtimit me te gjitha llojet e kulturave.

social position