CUPROSATE GOLD 72 WP

CUPROSATE GOLD 72 WP

Eshte fungicide sistemi dhe kontakti me veprim te dyfishte, duke frenuar zhvillimin e micelit te kerpudhes (Cymoxanili) dhe frenues per mbirjen e sporeve te kerpudhave (Mancozebi). Perdoret ne trajtimet preventive dhe ne ato curative.

social position