TERRAGUARD PLUS 53 EC

TERRAGUARD PLUS 53 EC

Eshte insekticid me perberje fosforganike dhe piretroide, me specter te gjere. Karakterizohet nga veprimi I fugishem kontakti dhe frymemarrje. Si rezultat I permbajtjes se dy lendeve vapruese me mekanizem te ndryshem veprimi (Chlorpyriphos dhe Cypermethrin), shfaqet me nje specter te gjere veprini, duke kontrolluar me sukses insekte te grupeve te ndryshme dhe me menyra te ndryshme jetese.

social position