TOP PLUS 70 WP

TOP PLUS 70 WP

TOP PLUS 70 WP eshte fungicid sistemik me veprim kurativ dhe parambrojtes me spekter te gjere veprimi per luftimin e semundjeve te ndryshme kepurdhore ne kulturat bujqesore. Merret si nga pjeset e gjelbera ashtu edhe nga sistemi rrenjor duke qarkulluar ne te gjithe bimen.

social position