TOP PLUS 70 WP

TOP PLUS 70 WP

Широкоспектърен, системен фунгицид с предпазно и лечебно действие и продължително последействие, който намира приложение при лозя, зеленчукови, овощни, технически и цветни култури. Активното вещество действа много добре срещу брашнести мани и струпясване, причинители на гниене по плодовете при съхранение, сиво гниене, церкоспороза, ранно кафяво гниене, черно кореново гниене, фузариум и др.

social position